syllabus


เลือกดูข้อมูลหลักสูตรที่ท่านสนใจ

หลักสูตรปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

"เรียนจริง ทำจริง" ทุกหลักสูตรจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ


เรียนปริญญาโทสไตล์ญี่ปุ่นแบบ "โมโนซุคุริ"


หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสไตล์ญี่ปุ่น สำหรับวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง โดยนำหลักการ "โมโนซุคุริ" มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอน คือ “เรียนจริง ทำจริง” ผสมผสานกับการเรียนการสอนเชิงวิชาการด้วยศาสตร์ความรู้แบบตะวันออก และ ตะวันตก ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

  • ทุกหลักสูตรทำการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้ที่ทำงานประจำก็สามารถมาเรียนได้
  • มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การทำงานจริง จาก คณาจารย์ และ วิทยากรพิเศษ มากประสบการณ์ในทุกรายวิชา
  • มีโอกาสรับทุนการศึกษา และ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ในทุกหลักสูตร

ประสบการณ์จากผู้เรียน


sares

คุณดุษฎี อิศราพฤกษ์ (MBJ)

น.ศ. ปริญญาโท MBJ รุ่น 59 ของ TNI

"รู้สึกเหมือนเจออะไรที่หามานานค่ะ ดูเนื้อหาหลักสูตรแล้วตรงกับสิ่งที่อยากเรียนรู้อีกทั้งยังได้เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น อยู่ในแพคเกจเดียวกัน เหมาะเจาะมากกับเราที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาตลอด จะได้เอาความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน
อาจารย์ที่นี่ใส่ใจ น.ศ.มากค่ะ ดูแลใกล้ชิด คอยช่วยเหลือแนะนำทั้งในวิชาเรียน และคอยแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านสั่งสมมา มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
"

คุณสัมมาวัชร์ ทับทอง (MIM)

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขา PE และเป็นศิษย์ใหม่ในคณะบริหารธุรกิจสาขา MIM

"ตัวกระผมเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจในสถาบันและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติทุกท่านที่คอยสอนวิชาต่างเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ จากการที่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่าวิชาที่สอนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จทั้งในอดีตจนถึง ณ ตอนนี้ก็ยังได้ใช้วิชาหรือความสามารถที่ได้เรียนมาอยู่ และยังรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันนี้เป็นอย่างยิ่ง"

คุณไตรรัตน์ นิลไพโรจน์ (SME)

"นับเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และได้มีโอกาสอันดีมาศึกษา MBA หลักสูตร SME ที่ TNI ทำให้ได้รับความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้อย่างสนุกเป็นกันเอง และอบอุ่น ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน รวมถึงได้รับการบริการที่ดียิ่งจากเจ้าหน้าที่"

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่!

ชื่อ-สกุล (ระบุ)

อีเมล์ติดต่อกลับ (ระบุ)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

เรื่องที่ต้องการสอบถาม

รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม