ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ภายใต้โดเมน  @ tni.ac.th     รียบร้อยแล้ว

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถเริ่มใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์พื่อการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ ได้ค่ะ (โปรดศึกษาการใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์)หมายเหตุ   การใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ ต้องใช้อีเมล์ของท่านที่เป็น @tni.ac.th เท่านั้น
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบอักขราวิสุทธิ์ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบอักขราวิสุทธิ์ ได้ที่นี่