ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง


ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วท.บ.
วิชาเอก คณิตศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , พ.ศ.2547

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อ วท.ม.
วิชาเอก คณิตศาสตร์ประยุกต์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , พ.ศ.2549

-ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ ปร.ด.
วิชาเอก คณิตศาสตร์ประยุกต์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , พ.ศ.2556

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


1.P. Kongtong, 2014, “ Numerical Experiments for Bending of Square Plates with mixed Boundary Support Conditions on Four Edges Using ANSYS Computer Finite Element Software for Windows”, International Journal of materials & Structural Reliability Vol.12, No, 29-47.

2.C.Patiphan, P. Kongtong, Y. Sompornjaroensuk and J. Vibooljak, 2015, “Note on Mathematical Development of Plate Theories”, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol.9, No.1,. Exact Analysis for studying the Bending ,Vibration,Stability of plate. 47-55

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink