รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์


รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ชื่อย่อ วศ.บ.
วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2516

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Engineering ชื่อย่อ M.Eng
วิชาเอก Industrial Engineering and Management , Asian Institute of Technology , พ.ศ.2519

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Engineering ชื่อย่อ D.Eng
วิชาเอก Industrial Engineering and Management , Asian Institute of Technology , พ.ศ.2523

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


Sukchareonpong, P., Charnsethikul, P. and Pararach, S.; “ A Tree Search on Flow shop Scheduling : Ranged Processing Time Case ”, Proceedings of the International Multiconference of Engineers and Scientists 2006, Hong Kong, 2006.

Sukchareonpong, P., Sabseree, J. and Thueakthong, V.; “ The Master Comparison: A Method and Case Study “, Proceedings of the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Alexandria, Egypt, 2007.

Sukchareonpong, Rungseethong, R.; “ The Production Improvement in the Production Line of the Automobile Assembly Plant “, Proceedings of the 8th Prince of Songkla University Engineering Conference, Songkla, Thailand, 2010.

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink