ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เเละประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 1/2562


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาศึกษาต่อ

รอบที่ 1

►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2

►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3

►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 4

►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 5

►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School