ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เเละประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 1/2562


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รอบที่ 1

► เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐาน ค่ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2

► เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐาน ค่ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School