ข่าวสาร


การสัมมนา ระดมแนวคิด Smart Industrial Platform Development by TNI

👏👏สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย👏👏 ศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ จัดให้มีการสัมมนา ระดมแนวคิด Smart Industrial Platform Development by TNI 🗓วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ⏰เวลา 13.00-15.30 น. 📌 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
Read More

ประกาศ เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่เปิดสถาบันฯ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่จะช่วยจูงใจนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในสถาบัน คือ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหลักสูตร คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 404-18/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติให้ยกเลิกประกาศสถาบันฯฉบับที่ 028/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2562

★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  รอบที่  >>CLICK<< ...
Read More

ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท   ภาคการศึกษาที่ 1 / 2563 สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 – 20 พ.ค. 63 ► รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ► กรอกใบสมัคร Online  ► ขั้นตอนการสมัคร ► พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร  ...
Read More

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เเละประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 2/2562

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาศึกษาต่อ รอบที่ 1 ►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่ ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่ ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...
Read More
Loading...