ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย”


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา #ระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย

โดยคุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ในวันอังคารที่ 24 เมษายน2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง A-601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

#ฟรี #ไมีมีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฐิติมา 02-7632600 ต่อ 2903

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/CCYu3N1w8xsDPNCG3

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School