ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์


ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน วิศวกรรมเคมี (เทคโนโลยีอนุภาค, สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.บ. (Chemical Engineering)
วิชาเอก วิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , พ.ศ.2543

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ม. (Chemical Engineering)
วิชาเอก วิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2546

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ด. (Chemical Engineering)
วิชาเอก วิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2549

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. Tanthapanichakoon, J. Chaichanawong, S. Ratchahat. Review of nanomaterials R&D in 21st century in Thailand with highlight on nanoparticle technology. Advance Powder Technology 25 (2014) 189 – 194
  2. Chaichanawong, K. Kongcharoen, S. Areerat. Preparation of carbon aerogel microspheres by a simple – injectiob emulsification method. Advance Powder Technology. 24 (2013) 891-896
  3. Yamamoto, J. Chaichanawong, N. Thongprachan, T. Ohmori, A.Endo, Adsorptive desulfurization of propylene derived from bio-ethanol, Adsorption 17 (2011) 17-20

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


วิศวกรรมเคมี (เทคโนโลยีอนุภาค, สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink