28
Apr
▶ TNI Open House Master’s Degree ▶ งาน เปิดบ้าน ป.โท ▶ พบกับ สัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ ❛Start up สไตล์ญี่ปุ่น❜ 
All day long
28-04-19

ขอเชิญเข้าร่วมงาน TNI Open House Master’s Degree

เปิดบ้าน ป.โท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โดยภายในงาน พบกับ สัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ ❛ Startup สไตล์ญี่ปุ่น ❜

โดย Mr. Hideki Kato   CEO & Managing Director   Daisho (Thailand) Co., Ltd.

❛ เผยเคล็ดลับความสำเร็จและแนวคิดในการทำ Startup สไตล์ญี่ปุ่น จากบริษัทขนาดเล็กสู่บริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่น ❜

และพบกับการแนะแนวหลักสูตรปริญญาโทแบบเจาะลึก !! กับอาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกหลักสูตร

♥ สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน : ฟรี ค่าสมัครเรียนปริญญาโท ภายในงาน เฉพาะผู้ที่ร่วมงานเท่านั้น !!!!

♥ จัดขึ้น วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562

>>> กำหนดการ งาน TNI Open House Master’s Degree <<<

08.00 – 09.10 น.     ลงทะเบียน ณ Convention Hall อาคาร E  ชั้น 6

09.10 – 09.20 น.     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

09.20 – 09.30 น.    ชมวิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ

09.30 – 10.30 น.     บรรยายพิเศษ เรื่อง Startup สไตล์ญี่ปุ่น

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30 น.     บรรยายพิเศษ เรื่อง Startup สไตล์ญี่ปุ่น (ต่อ)

11.30 – 12.15 น.       แนะนำหลักสูตร ป.โท (สาขาละประมาณ 10 นาที)

12.15 – 13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เป็นต้นไป      ลงทะเบียนและสอบสัมภาษณ์ แต่ละสาขา

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ที่นี่ https://goo.gl/forms/j6st2iokK18PQlqf1

 ณ Convention Hall อาคาร E ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทน-ญี่ปุ่น

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-763-2600 ต่อ 2651