ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม


ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาเอกวิชาเอก VLSI Design มหาวิทยาลัย Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชื่อย่อ วศ.บ
วิชาเอก โทรคมนาคม ,มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร , พ.ศ.2546
– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม) ชื่อย่อ M.Sc.
วิชาเอก โทรคมนาคม ,มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร , พ.ศ.2550

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Electronic and Photonic Engineering ชื่อย่อ Ph.D.
วิชาเอก VLSI Design ,มหาวิทยาลัย Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2553

-คุณวุฒิอื่นๆ
ชื่อเต็ม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ชื่อย่อ Cert Degree Certificate
วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์ ,มหาวิทยาลัย Ravensbery – Weingarten University ประเทศไทย

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


1.S.Cheepchol, W. San-um, S. Kiattisin and A. Leelasantitham, “Digital Biometic Facial image encryption using chaotic cellular automata for secure image storages” , The joint international conference on information and communication Technology, Electrical Engineering (JICTEE), 5-8 March 2014, Chiang Rai, Thailand

2.S.Cheepchol, S. Kiattisin and A. Leelasantitham, W. San-um “ A partial encryption scheme using absolute-value chaotic map for secure electronic health records” , The joint international conference on information and communication Technology, Electrical Engineering (JICTEE), 5-8 March 2014, Chiang Rai, Thailand

3.S. Hongklad and W. San-um “Automatic stand-alone liquid mixer with chaotic PWM control using diode-based rossler system” , The 2014 International electrical engineering congress, March 19-21, 2014, Pattaya City, Thaland

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink