ดร.วนิดา วาดีเจริญ


ดร.วนิดา วาดีเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Marketing , International Business , Tourism Industry , Thailand Higher Education

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Business Management ชื่อย่อ B.A.
วิชาเอก Accounting ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , พ.ศ.2544

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Commerce ชื่อย่อ M.Com
วิชาเอก Marketing Management ,Aligarh Muslim University ประเทศ India , พ.ศ. 2546

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Management) ชื่อย่อ Ph.D
วิชาเอก Marketing Management ,University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย, พ.ศ.2554

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


 

1. Wadeecharoen, W. Lertnaisat, R., Sattavorn, Roungtheera, W., Lertpiromsuk, S., Nishisawa, A., (2017). Bangkok Brand Power Image via the Perspective of Japanese and South Korean (JK) Tourist: A Study on Focus Group Methodology. Proceeding of Benjamitra Network National & International Conference from Sufficiency Economy to Sustainable Development, May 27, 2017, Lampang Inter-Tech College, Lampang, Thailand *งานวิจัยภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Thai-Nichi Institute of Technology and Toyo University, Tokyo Japan

2. Wadeecharoen, W. Lertnaisat, R., Lertpiromsuk, S., Nishisawa, A., (2017). The Performance of Japanese Headquarter Perspective in Tokyo, Japan. Proceeding of Benjamitra Network National & International Conference from Sufficiency Economy to Sustainable Development, May 27, 2017, Lampang Inter-Tech College, Lampang, Thailand *งานวิจัยภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Thai-Nichi Institute of Technology and Toyo University, Tokyo Japan

3. “โครงการแนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย” (Guidelines on the added expense of Muslim tourists in Thailand) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Marketing , International Business , Tourism Industry , Thailand Higher Education

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink