ดร.สรรเสริญ สัตถาวร


ดร.สรรเสริญ สัตถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน International Business, HR, Marketing, Business Psychology

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)  ชื่อย่อ ศศ.บ. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ,พ.ศ.2537

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม Master of art (Sociology) (Industrial Psychology) ชื่อย่อ MA ,มหาวิทยาลัย Tokyo Internationac ประเทศ ญี่ปุ่น, พ.ศ.2541

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Business Administation) ชื่อย่อ Ph.D , มหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศ ญี่ปุ่น , พ.ศ.2550

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. Sattavorn , S. (1999). A comparative study of the impact of MBO on Job satisfaction in Japanese and Thai workers. Journal of applied sociology. Vol.9, 35-53
  2. Sattavorn , S. (2007).Individual difference in the Perception of performance feedback among Thai Employees. The Kaizai Gaku. Vol.9, No.1-2, 105-124
  3. Sattavorn , S. (2008).Performance feedback + Management Practices : An empirical study across local firms and Japanese subsidiaries in Thailand. The Kaizai Gaku. Vol.69, No.3, 61-78
  4. Sattavorn , S. (2017). Product Quality price value emotional satisfaction : a study in the restaurants. Proceeding of 4th national conference on the topic of innovative research to drive Thailand 4.0, 525-530

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


International Business, HR, Marketing, Business Psychology

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink