ผศ.ดร. รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน กลยุทธ์การตลาด , Brand Equity , Branding strategy , Positioning

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ BENG
วิชาเอก ไฟฟ้า ,University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ,พ.ศ.2543

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อย่อ MBA
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ ,Oklahoma University ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ ,พ.ศ.2544

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ PhD.BUS
วิชาเอก การตลาด ,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ,พ.ศ.2556

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


Price deal and Brand Equity : Case of product Involvement Proceeding Global Marketing Conference, 2014

Price deals perceived quality Brand Knowledge, and Brand Equity, Journal of Management, ABAC, 2013

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


กลยุทธ์การตลาด , Brand Equity , Branding strategy , Positioning

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink