ดร.ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ


ดร.ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการอุตสาหกรรม, การเพิ่มผลผลิต

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.บ.
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหกรรม ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , พ.ศ.2532

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ม.
วิชาเอก Precision Engineering ,มหาวิทยาลัยกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2535

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ด.
วิชาเอก Systems Engineering ,สถาบันเทคโนโลยีนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2541

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
มายังประเทศไทย , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , กรุงเทพฯ , 2554

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการอุตสาหกรรม, การเพิ่มผลผลิต

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink