ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ภาวะผู้นำ, การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ, การบัญชีบริหารขั้นสูง, ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม Bachelor of Accounting ชื่อย่อ B.B.A.
วิชาเอก Accounting ,มหาวิทยาลัยสยาม ,พ.ศ.2537

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Business Administration ชื่อย่อ M.B.A.
มหาวิทยาลัยบูรพา ,พ.ศ.2547

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctoral of Business Administration ชื่อย่อ D.B.A.
มหาวิทยาลัยบูรพา ,พ.ศ.2557

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


1.การศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.), ปี 2559

2.ความพึงพอใจ ความนิยม และพฤติกรรมผู้ฟังรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ปี 2557-255

3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่ดีของ PEA ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ปี 2557

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ภาวะผู้นำ, การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink