ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม


ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
Asst. Prof. Dr. Prajak Chertchom
プラチャク チューチョム

ตำแหน่ง/Position


 • ผู้อำนวยการหลักสูตร MIT
 • อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา/Education


 • Doctor of Philosophy in Technopreneurship and Innovation Management Chulalongkorn University, Thailand
 • Master of Technology Management, University of New South Wales, Australia
 • Master of Sciences in Computer Information System, Assumption University, Thailand
 • Certificate “System Development”, Japan (Scholarship)
 • B.Econ., Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ผลงานทางวิชาการ/Publication Lists


 • Researcher at Chiba Institute of Technology (CIT) International Academic Fellowship Program

PUBLICATION

 1. Chertchom, Prajak, Senshu Yoshii, Patsama Charoenpong, and Tanasin Yatsungnoen. “Strategic Approach to Adopt ICT in SMEs.” TNI Journal of Engineering and Technology 7, no. 1 (2019): 73-80. (TCI-1)
 2. Chertchom, P., Tanimoto, S., Ohba, H., Kohnosu, T., Kobayashi, T., Sato, H., & Kanai, A. (2017, June). A Lifelog Data Portfolio for Privacy Protection Based on Dynamic Data Attributes in a Lifelog Service. In International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (pp. 107-120). Springer, Cham.
 3. Chertchom, Prajak. “Output Based upon Input, the Result from Data Analytics and Visualization of TNI Registration System’s Data.” TNI Journal of Business Administration and Languages 5, no. 1 (2017): 49-54. (TCI-1)
 4. Chertchom, Prajak. “Managing Business Innovation With Web Technology To Reach Hybrid Consumers.” TNI Journal of Business Administration and Languages 2, no. 1 (2014): 17-22. (TCI-1)
 5. Chertchom Prajak, Anuntavoranich Pongpun and Vadhanasindhu Pakpachong, “A Confirmatory Factor Analysis of Identifying Predictors of Innovative Behaviors”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 18, Num. 2, pp. 185-191 (2013)
 6. Chertchom Prajak, Anuntavoranich Pongpun and Vadhanasindhu Pakpachong “Discover the DNA of Thai Innovator” Journal of Entrepreneurship & Organization Management   in Open Access :Scientific Reports, USA, doi:10.4172/scientificreports.130
 7. Innovation E-Business” วารสารสมาชิก รายเดือน ส.ส.ท.
 8. Author of books, “System Development”. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำนักพิมพ์ สกายบุค

Conference/Proceedings

 1. Chertchom, P., Tanimoto, H., Kohnosu, T., Iwashita M., Kobayashi, T., Sato, H., & Kanai, A.  Edge Computing Platform Management: Design for F2C and F2F for
  Small Businesses to Reduce Costs” In 2019  8th International Congress on Advanced Applied InformaticsJuly 7-11 (Main Event) & 12 (Forum), 2019, Toyama, Japan Congress Proceedings will be published by CPS (IEEE Computer Society). pp.884-889 (Received Honourable Mention Award)
 2. Chertchom, P., Tanimoto, H., Kohnosu, T., Iwashita M., Kobayashi, T., Sato, H., & Kanai, A.  Data Management Portfolio for Improvement of Privacy in Fog-to-cloud Computing Systems” In 2019  8th International Congress on Advanced Applied InformaticsJuly 7-11 (Main Event) & 12 (Forum), 2019, Toyama, Japan Congress Proceedings will be published by CPS (IEEE Computer Society). pp.884-889
 3. วรงรอง ศรีศิริรุ่ง, ประจักษ์ เฉิดโฉม, ธงชัย แก้วกิริยา, การวิเคราะห์รูปแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ, “The 4th International Conference on Information Technology, Organized by Council of IT Deans of Thailand (CITT) and Faculty of Information Technology”, 24-25 October 2019
 4. Tanimoto, Shigeaki, Satomu Toriyama, Motoi Iwashita, Teruo Endo, and Prajak Chertchom. “Secure Operation of Biometric Authentication Based on User’s Viewpoint.” In 2019 IEEE International Conference on Big Data, Cloud Computing, Data Science & Engineering (BCD), pp. 166-171. IEEE, 2019
 5. Supita Wipatkitpaisal and Prajak Chertchom, Key determinants of investor decision on P2P lending investment by loan risk class using Data Mining Technique under limited information system, the 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2019)
 6. Chertchom, Prajak. “A comparison study between data mining tools over regression methods: Recommendation for SMEs.” In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), pp. 46-50. IEEE, 2018.
 7. Chertchom, Prajak. “Employee assessment using data mining techniques: modeling individual capability to improve the competency of companies.” In 2018 International Conference on Information Technology (InCIT), pp. 1-5. IEEE, 2018.
 8. Monburinon, Nitis, Prajak Chertchom, Thongchai Kaewkiriya, Suwat Rungpheung, Sabir Buya, and Pitchayakit Boonpou. “Prediction of prices for used car by using regression models.” In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), pp. 115-119. IEEE, 2018.
 9. Thitithamawat, Saha, Prajak Chertchom, Panthep Buraphawichit, and Thanawat Thothong. “Association rules to analyze hospital resources with mortality rates.” In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), pp. 51-56. IEEE, 2018.
 10. Prajak Chertchom, Adisak Suasaming , Vivat Thongchotcha andNithikorn Lertchanvuth, K-means Cluster Analysis of Tourist Package and Social Network Analysis for Promotion Recommendation, 12th International Conference on Project Management. Bangkok, Thailand, pp. 297-302, 27 November – 1 December, 2018
 11. Prajak Chertchom, Nitirut Atichaipitak, Vivat Thongchotcha , Ruttikorn Varakulsiripunth and Thanakrit Kwansang, Empirical evaluation of Chatbot technology acceptance model, 12th International Conference on Project Management. Bangkok, Thailand, pp. 45-50, 2018
 12. Saha Thitithamawat, Prajak Chertchom , Phassaphon Prathuangsit ,Saprangsit Mruetusatorn, Vivat Thongchotchat and Panthep Buraphawichit, Understanding stakeholders’ Perspective of human factors in System Development Project in Thailand, 12th International Conference on Project Management. Bangkok, Thailand, 27 November – 1 December, pp. 262-267, 2018
 13. Waronglong Srisirirung, Yanpreechar Supattranon, Prajak Chertchom, Santi Sukkasem and Natthaya Chankitsilp, Using Text Mining Techniques to Propose Model for Store Profile in Convenience Stores, , 12th International Conference on Project Management. Bangkok, Thailand, 27 November – 1 December, pp. 317-321, 2018
 14. Vivat Thongchotchat, Prajak Chertchom, Adisak Suasaming, Jakarin Cheepsajayanand Thanakrit Kwansang, Data Preparation Techniques on Thai Word Segmentation for Data Mining, 12th International Conference on Project Management. Bangkok, Thailand, pp. 322-327, 2018
 15. สห ธิติถามวัต, ประจักษ์ เฉิดโฉม, นิธิศ มนต์บุรีนนท์, ศุภชัย คำสุข4 และ ทอรุ้ง บำรุงกิตต์, “การค้นหารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี 4MAT เพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 0 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบจัดกลุ่ม” การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 9, pp. 69-74, 2017
 16. Waraporn Khunrak, Eiji Watanabe, Norihiko Kochi, Phenpimon Wilairatana, Tsutomu Konosu, Shigeaki Tanimoto and Prajak Chertchom, A Study of Risk Assessment for Supply Chain Model in Industry 4.0, “11th International Conference on Project Management Munich, Germany, 29 Nov. – 1 Dec. 2017
 17. Shigeaki Tanimoto, Takuya Murakami, Phenpimon Wilaratana, Tsutomu Konosu, Takashi Hatashima, Hitoshi Fuji, Kazuhiko Ohkubo, Koichi Mizutani and Prajak Chertchom, Risk Assessment for “texting while walking” based on a User’s Viewpoint, The RMUTT Global Business and Economic Conference (RTBEC), 24th -25 th May 2018
 18. Chertchom, Prajak, Patsama Charoenpong, and Tanasin Yatsungnoen Connecting STEM education and Japanese skills: The result from data mining of registration system’s data, approaches to increase Japanese competency for IT students”, The International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE 2016), pp. 223-229, 2016, ISATE Sendai, Japan
 19. Patsama Charoenpong, Chertchom, Prajak, and Tanasin Yatsungnoen A Method of Data Mining to Clustering the Relationship of Elective Courses to Improve Academic Performance”, The International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE 2016), pp. 549-552, 2016, ISATE Sendai, Japan
 20. Tanasin Yatsungnoen, Chertchom, Prajak, and Patsama Charoenpong “Using Data Mining to Reduce the Drop Out of the Second Year Students: Suggestion for Required Course”, The International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE 2016), pp. 646-650, 2016, ISATE Sendai, Japan
 21. ประจักษ์ เฉิดโฉม, “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ Facebookและผลทางการศึกษา กรณีศึกษาจากประเทศไทย” Proceeding of การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่. ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘, โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ (The Royal River Hotel) กรุงเทพ.

International Conference

 1. “Connecting STEM education and Japanese skills: The result from data mining of registration system’s data, approaches to increase Japanese competency for IT students”, The International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE 2016), 13-16 September 2016, ISATE Sendai, Japan
 2. “Output based upon input, the result from data analytics and visualization of TNI registration systems data”, International Conference on Business and Industrial Research Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand, Thursday – Friday (2016), May ๑๒-๑๓
 3. “TEAM COMPOSITION FOR INNOVATION PROJECT IN THAILAND- THE CHARACTERISTICS OF INNOVATION TEAM MAPPING WITH THE INNOVATION VALUE CHAIN”, Proceeding of International Conference of The 2012 International Conference on Business and Information (BAI2012), Sapporo, Japan
 4. “Factors Affected the Individual Innovative Capacity in Thai Firm” Proceeding of International Conference on Innovation and Management Date: July 12-15, 2011 Venue: Kuala Lumpur, Malaysia
 5. “An investigation factors for developing web technology to reach hybrid users: A case study of creating web to reach hybrid users in Thailand” Proceeding of International Conference of Business and Industrial Research, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand 2009

งานวิจัยที่สนใจ/Research


 • Big Data, Data Analytic
 • Privacy on Big data and Cloud Computing
 • Innovative Capacity Measurement
 • Technology Management, Technology Transfer
 • System and Application Development and Design
 • Prediction Modelling
 • Social Network and Behavior
 • Hybrid-learning,
 • E-commerce, E-Business
 • Individual, Organization, technology assessment and evaluation

ภาระงานสอน


 • Data Science
 • Data Analytics and Visualization
 • System Development and Design
 • Management Information System
 • Information System Strategic Planning
 • Business Process Management

Book/Magazine/Others


 • การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) : สำนักพิมพ์ สกายบุค
 • Innovation E-Business” วารสารสมาชิก รายเดือน ส.ส.ท.
 • ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทะเบียน ISP5729

Awards


 • รางวัล Thailand ICT Awards 2011: Runner-up: E-Inclusion & Community Thailand

ติดต่อ/Contact


E-mail : prajak@tni.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink