ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์


ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน สังคมศาสตร์
 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อย่อ บธ.บ.
วิชาเอก การเงินและการธนาคาร ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,พ.ศ.2528

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อย่อ บธ.ม.
วิชาเอก การบัญชี ,มหาวิทยาลัยสยาม ,พ.ศ.2538

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


การพัฒนาระบบการจัดการการเงินของวิสาหกิจชุมชน (ทุน สกอ. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน) : ปี 2554 : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ฐานข้อมูลวารสาร TCI)

โครงการแม่บทสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (ทุน สกอ. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน) : ปี 2553 : นำเสนอระดับประเทศ แห่ง สออ. (จัดที่ NIDA) (ฐานข้อมูลวารสาร TCI) : ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งปี 2553 จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การวิเคราะห์การเงินด้วยตัวแบบ CAPM (ทุนสถาบัน) : ปี 2552 : วารสารสมาคมนักวิจัย (วช)

ความคาดหวังของเกษตรการไทยที่มีผลต่อแผนเงินกู้ MIYAZAWA (ทุนสถาบัน) : ปี 2548 : วารสารสมาคมนักวิจัย (วช)

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink