ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น และ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรสไตล์ญี่ปุ่น

คุณวุฒิ


ปริญญาตรี (2518) ปริญญาโท (2520) และ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว(2523) ด้วยทุนของรัฐบาลญี่ปุ่น

ความเชี่ยวชาญ


การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรสไตล์ญี่ปุ่น

การทำงาน


2523-2524 อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาการตลาด)
2524-2525 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิจิเมง จำกัด
2525-2526 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีไทยปศุสัตว์ จำกัด
2526-2534 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลคอสเมติกส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (เครือสหพัฒนพิบูล)
กรรมการ บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด (เครือสหพัฒนพิบูล)
กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ไทยจาโนเม่ จำกัด (เครือสหพัฒนพิบูล)
2534 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลา จำกัด
2535 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ซัพโปโรไลอ้อน จำกัด (เครือสหพัฒนพิบูล)
ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท ไทยฮาจิบัง จำกัด
2536 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-คลับ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2538 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัท บ้านฉางกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 2539 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด (เครือสหพัฒนพิบูล)
ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (เครือสหพัฒนพิบูล)
กรรมการ บริษัท เบล เมซอง จำกัด (เครือสหพัฒนพิบูล)
2540-2542 ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 2542-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการตลาดและการบริหาร (คณะบุคคลโอ.อาร์.บิซิเนส) (การวางแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
การบริหารองค์กร การบริหารงานขาย ฯลฯ)
อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษา วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
 2550-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผลงานด้านวิชาการ


 • แต่งตำรา เรื่อง”การตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จสำหรับผู้บริหาร SMEs” สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • แปลตำราการตลาด 1 เล่ม จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย เรื่อง “การตลาดเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ชนะในสหัสวรรษใหม่” ตำราการตลาดที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • แปลตำรา เรื่อง “ลูกค้าคือปีศาจ” จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 • ร่วมแปลตำรา “การดำเนินกิจกรรม TPM เพื่อการปฏิรูปการผลิต”
 • งานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างช่งทางกระจายสินค้าของไทย”
 • แปลตำราเรื่อง “คู่มือเชิงปฏิบัติ วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์”
 • แปลตำราเรื่อง “7 เครื่องมือ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่”
 • แปลหนังสือเรื่อง “เมื่อแม่เป็นคูร สอนหนูใช้เงิน”
 • แปลและเรียบเรียง “วิธีวางแผนและบริหารการขายให้ได้ผลเลิศ”
 • แปลเรื่อง “Logical Thinking”
 • แปลเรื่อง “เก่งงานได้ ทั้งง่ายและสนุก”
 • แปลเรื่อง “ร้านไหน กำรมากกว่า”
 • แปลเรื่อง “บริษัทอายุยีน”

ผลงานวิจัย


 • เรื่อง “การศึกษาความเป็นปได้ของการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลธุรกิจ และ อุตสาหกรรมญี่ปุ่น” (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2552)
 • เรื่อง “การวิเคราะ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคอธุรกิอุตสาหกรรมไทย” (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2557)

กิจกรรมทางสังคม


 • อดีตกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • อดีตประธานชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 • อดีตประธานชมรมเกียวโตสัมพันธ์
 • อดีตอนุกรรมการโครงการพัฒนานักประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • อดีตอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink