ผศ.อนุวัต เจริญสุข


ผศ.อนุวัต เจริญสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโลจิสติกส์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ ศบ.
วิชาเอก ทรัพยากรมนุษย์ ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง , พ.ศ.2536

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม การศึกษามหาบัณฑิต ชื่อย่อ กศ.ม.
วิชาเอก การวัดผลการศึกษาศึกษา ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , พ.ศ.2543

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อย่อ บธ.ม.
วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง , พ.ศ.2551

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


Assessment of potential of Electric Car Industry in Thailand. (2553)

The study of Employee Aditude the Warehouse Safety System Affect to the Performance Effectiveness of Autoparts Manufacturing Companies (2553)

Situation Analysis for Appropriate Policy on Importing Refurbished Medical Devices to Thailand , Ministry of Public Health. (2551)

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโลจิสติกส์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ระเบียบวิธีวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink