ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564


tni_logo 2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิ.ย. 64

► รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

► กรอกใบสมัคร Online 

ขั้นตอนการสมัคร

► พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 

 พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร 

 อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

หลักสูตร MBI-SME

หลักสูตร LMS

หลักสูตร MBJ

หลักสูตร MET

หลักสูตร MIT 

► หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 วีดีโอแนะนำหลักสูตร ป.โท สไตล์ญี่ปุ่น แบบโมโนซุคุริ  

จุดเด่นของหลักสูตร

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 • ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

สายวิชา เนื้อหาความรู้ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (MBI-SME)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นความรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
 • เน้นความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 • เน้นความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ  เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจ
 • เน้นความรู้และทักษะในการบริหารและพัฒนาองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง

3.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • มีทักษะการมองภาพองค์การพัฒนา Soft Skills ของผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายด้วย ศาสตร์นพลักษณ์(Enneagram)
  • Smart TPS
  • Lean Automation & Robotic
  • Lean Logistic
  • Lean IoT
  • Shindan Innovation Technology for Business
  • LMS Softwareสร้างความสามารถผู้บริหารยุคใหม่สไตล์ Smart Monodzukuri ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อพัฒนาศัยภาพขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยเทคนิค
 • การเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยหลักการ Coaching On the job Training จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 • การบูรณการองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ด้วยการวินิจฉัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่องค์กรแห่งอนาคต
 • มีความสามารถการบริหารจัดการแนวคิดแบบญี่ปุ่น Japanese Style Manufacturing System Management

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน
 • เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ
 • ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

(เรียนวันเสาร์  08.30-19.00น.)

 • หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
 • เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
 • มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
 • ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
 • มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink