เข้าศึกษาต่อ


สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในทุกสาขาวิชานั้นทางจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยทางสถาบันได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ทั้งหมด 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหรือดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้