ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย อ่านทั้งหมด >>

TNI Open House Master’s Degree งาน เปิดบ้าน ป.โท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ขอเชิญเข้าร่วมงาน TNI Open House Master’s Degree เปิดบ้าน ป.โท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยภายในงาน พบกับ สัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ ❛ Startup สไตล์ญี่ปุ่น ❜  โดย Mr ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 1 >>CLICK<< รอบที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 2 >>CLICK<< รอบที่ ...
Read More

ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท   ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562 สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 20 ต.ค. 62 ► รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ► กรอกใบสมัคร Online  ► ขั้นตอนการสมัคร ► พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร  ► พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร  ...
Read More

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เเละประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 1/2562

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาศึกษาต่อ รอบที่ 1 ►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่ ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ►  เอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐานค่ายืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่ ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา #ระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย” โดยคุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง A-601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น #ฟรี #ไมีมีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฐิติมา 02-7632600 ต่อ 2903 ...
Read More
Loading...

ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2562

รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่

คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร, พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร, หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโท

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

หลังจากที่ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ วิชาที่ต้องปรับพื้นฐาน

คลิกที่นี่

การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ผู้สมัครที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว สามารถมาตรวจสอบกำหนดการ และเอกสารในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา รวมทั้งเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คลิกที่นี่

ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน

ตรวจสอบตารางการปรับพื้นฐาน

คลิกที่นี่

ปริญญาโท


ปริญญาโท  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน
         “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น" หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai-Nichi Institute of Technology” (TNI) สถาบันอุดมศึกษา สำหรับวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง แหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยการนำหลักการ "โมโนซุคุริ" ซึ่งเป็นการประยุกต์จาก หลักการผลิตแบบญี่ปุ่น กับการเรียนการสอน โดยในทุกหลักสูตรของการเรียนในระดับปริญญาโทนั้น มีแนวคิดหลักคือ “การลงมือปฏิบัติจริง” มาผสานกับการเรียนการสอนเชิงวิชาการ ด้วยศาสตร์ความรู้แบบตะวันออก และ ตะวันตกเข้าด้วยกัน เพื่อให้มหาบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและวิชาการโดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม)
“มุ่งสร้างนักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรม ยุค Industry 4.0 ด้วย Active learning”  มีสายวิชา ให้เลือก  2 สาย
1. สายนักธุรกิจ เนื้อหาความรู้ “ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ” Strategic Planning and Management for Entrepreneur (MBI-SME)
2. สายนักอุตสาหกรรม เนื้อหาความรู้ “การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม” Innovative Industrial Management (MBI-IIM) .... (อ่านต่อ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  • เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน
  • หลักสูตรปริญญาโทนี้มีจุดเด่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ ทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น
  • สร้างบัณฑิตที่มีสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้งานในองค์กรธุรกิจได้.....อ่านต่อ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม)

  • เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความชำนาญในการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านวิศวกรรม อาทิ ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม
  • พัฒนาความสามารถในการออกแบบพัฒนาและคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา รวมไปถึงบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายองค์กรในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม.....อ่านต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  • หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยหลักสูตรบูรณาการหลักการของ Monodzukuri และ Hitozukuri ที่เน้นการสร้างของและการสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น ถูกออกแบบด้วยการผสมผสาน โดยความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่นโดยการบูรณาการองค์ความรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน

  • นักศึกษาสามารถจัดการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยใช้ไอทีมาประยุกต์ เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว.............อ่านต่อ

การศึกษาต่อปริญญาโท, ค่าเรียนต่อปริญญาโท, ต่อ ป.โท ที่ไหนดี, ต่อปริญญาตรี, ต่อปริญญาโท, ต่อปริญญาโทที่ไหนดี, ต่อโทที่ไหนดี, ทุนเรียนต่อปริญญาโท, ป.โท ที่ไหนจบง่าย, ป.โท เรียนที่ไหนดี, ปริญญาโท ที่ไหนดี, วิจัยความต้องการเรียนต่อปริญญาโท, ศึกษาต่อปริญญาตรี, ศึกษาต่อปริญญาโท, ศึกษาต่อระดับปริญญาโท, สอบเรียนต่อปริญญาโท, อยากเรียนต่อปริญญาโท, เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิต, เรียน ป.โท ที่ไหนจบง่าย, เรียน ป.โท ที่ไหนดี, เรียน ป.โท วิศว ที่ไหนดี, เรียนต่อ ป.โท ที่ไหนดี, เรียนต่อปริญญา, เรียนต่อปริญญาโท mba, เรียนต่อปริญญาโท ญี่ปุ่น, เรียนต่อปริญญาโท สิงคโปร์, เรียนต่อปริญญาโทที่ไหนดี, เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท, เรียนต่อโทที่ไหนดี, เรียนปริญญาโท บัญชี ที่ไหนดี, เรียนปริญญาโทที่ไหนจบง่าย, เรียนปริญาโทที่ไหนดี, เรียนโทที่ไหนจบง่าย, แนะนําเรียนต่อปริญญาโท