(ฟรี) สัมมนา กลยุทธ์ดิจิทัลสู่นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม


มาเตรียมวามพร้อม สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กับ งานสัมมนา “กลยุทธ์ดิจิทัลสู่นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม” ฟรี !!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดย วิทยากร : ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00-12.00น. ณ อาคาร A ห้อง A601

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(ถนนพัฒนาการ 37-39)

ลงทะเบียนฟรี : คลิก

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School