ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เเละประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รอบที่ 1

► เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐาน ค่ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  >

รอบที่ 2

► เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐาน ค่ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  >

รอบที่ 3

► เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐาน ค่ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  >

รอบที่ 4

► เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับพื้นฐาน ค่ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School