ข่าวสาร


Black

ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
DSCF6861-re

TNI ลงนามความร่วมมือ กับ Japan System Techniques Co., Ltd. และ JASTEC (Thailand) Co., Ltd.

รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) , Mr. Hirabayashi Takeaki, President and CEO of Japan System Techniques Co., Ltd. และ Mr. Shiozuka Masakatsu, ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Gunma U

รับนศ.ป.ตรีและป.โทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Gunma University 2017

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cier.gunma-u.ac.jp/page1/exchangestudents.html ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Black

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559) บัณฑิตวิทยาลัย คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Ads-Registered

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.) 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 2 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>