ข่าวสาร


Gunma U

รับนศ.ป.ตรีและป.โทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Gunma University 2017

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cier.gunma-u.ac.jp/page1/exchangestudents.html ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Black

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559) บัณฑิตวิทยาลัย คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Ads-Registered

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.) 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 2 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
AD.seminar

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจ SME ญี่ปุ่น และ “ความก้าวหน้าในอาชีพในองค์กรญี่ปุ่น”

  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจ SME ญี่ปุ่น และ "ความก้าวหน้าในอาชีพในองค์กรญี่ปุ่น" วิทยากรโดย Mr.Toru Takahashi และ อ.บุญชู ตันติรัตนสุนทร - ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 - ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 – ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
lo-go-011

ขอเชิญประชุมแจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>