ข่าวสาร


S__15229066

ประชาสัมพันธ์งานเสวนา Digital Marketing for SME Breakthrough Showcase

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะจัดให้มีการเสวนา เรื่อง “Digital Marketing for SME: Breakthrough Showcase” ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร D ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Black

​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ​ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39)

​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด  ​หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน ​หลักสูตรละ​ 6,500 บาท เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. เริ่ม วันที่ 14 มกราคม - ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Black

เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (เริ่มเรียน 14 มกราคม-13 พฤษภาคม 2560)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด   (60 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,500 บาท     1) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 1 2) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 2 3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 3 4) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 7 - ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
S__6053933

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ‘คุณภาพ คุณธรรม : ทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง’

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!!!! ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณอาคาร A ห้อง A 601 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ... บริหารโครงการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น.. สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/mergmGu2spyJTCKq2 หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-7632600 ต่อ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>