ข่าวสาร


unnamed

การประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC2017)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทรศัพท์ 02 763 2600 ต่อ 2760 โทรสาร 02-763-2725 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
S__15229066

ประชาสัมพันธ์งานเสวนา Digital Marketing for SME Breakthrough Showcase

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะจัดให้มีการเสวนา เรื่อง “Digital Marketing for SME: Breakthrough Showcase” ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร D ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Black

​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ​ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39)

​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด  ​หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน ​หลักสูตรละ​ 6,500 บาท เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. เริ่ม วันที่ 14 มกราคม - ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>