ข่าวสาร


Ads-Registered-Ver1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2560

สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2560 หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.) 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 2 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
S__6504455

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับกับความก้าวหน้าในการทำงานบริหารจัดการในโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น”

คณะบริหารธุรกิจ จะจัดการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับกับความก้าวหน้าในการทำงานบริหารจัดการในโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น" ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ 60 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง A601  ชั้น 6 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีคุณบุญทวี คำแหง ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
unnamed

การประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC2017)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทรศัพท์ 02 763 2600 ต่อ 2760 โทรสาร 02-763-2725 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
S__15229066

ประชาสัมพันธ์งานเสวนา Digital Marketing for SME Breakthrough Showcase

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะจัดให้มีการเสวนา เรื่อง “Digital Marketing for SME: Breakthrough Showcase” ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร D ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>