ข่าวสาร


Banner TNI 2017-03 (1)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 รอบสุดท้าย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 รอบสุดท้าย วันนี้ – 5 ต.ค.60 รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จุดเด่นของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)  (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) (เรียนวันเสาร์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Black

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
21150220_485732811784525_2942774881621571797_n

สัมมนา Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น

สัมมนา Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น การคิดค้นโมเดลทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูล By ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด, Business Intelligence, Chief Transformation ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ad-t2-01

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 รอบที่ 3

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 รอบที่ 3 วันนี้ – 13 ก.ย.60 รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จุดเด่นของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)  (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Black

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) ประจำปีพ.ศ. 2560 ในกลุ่มที่ 1                     สอบถามข้อมูลหรือส่งบทความวิชาการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 0-2763-2752, 0-2763-2704 E-mail: journal@tni.ac.th Website: journal.tni.ac.th ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>