เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ วันนี้ – 15 พ.ค.61

จุดเด่นของหลักสูตร

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 • ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (IIM)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • ออกแบบหลักสูตรให้มีการบูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นและเทคโนโลยีการผลิต/บริการแบบสากลเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมของการจัดการอุตสาหกรรมในยุคดิจิตัลและอุตสาหกรรม 4.0
 • เน้นพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
 • จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (โมโนซุคุริ) ให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในสถานการณ์จริงได้

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้ประกอบการ (SME)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์
 • สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน
 • เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ
 • ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

(เรียนวันเสาร์  08.30-19.00น.)

 • หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
 • เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
 • มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
 • ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
 • มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

หลักสูตร IIM

หลักสูตร SME

หลักสูตร MBJ

หลักสูตร MET

หลักสูตร MIT 

สมัครออนไลน์

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
หรือ 02-763-2600 ต่อ 2651 (08.00-17.00)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tni.ac.th/register/2017/main/index.php?option=news&category=2&id=16

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School