ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561


tni_logo 2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561

สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 20 ต.ค.61

ปฏิทินการรับสมัคร คลิก

 

 วีดีโอแนะนำหลักสูตร ป.โท สไตล์ญี่ปุ่น แบบโมโนซุคุริ  

 รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

หลักสูตร MET

หลักสูตร MIT 

► หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 กรอกใบสมัคร Online 

 พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 

 พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

  • เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
  • ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

(เรียนวันเสาร์  08.30-19.00น.)

  • หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
  • เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
  • มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
  • ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
  • มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School