​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ​ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39)


Black
​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด  ​หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง
  • อัตราค่าเรียน ​หลักสูตรละ​ 6,500 บาท
  • เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. เริ่ม วันที่ 14 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2560

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (40 ชั่วโมง)  อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,000 บาท
  • ​เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-11.30 น. เริ่ม วันที่ 14 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2560

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 • หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ  (40 ชั่วโมง)  อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,000 บาท
  • เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-16.00 น. เริ่ม วันที่ 14 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2560  ​
 รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

รีบสมัครด่วน… รับจำนวนจำกัด  *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
รายละเอียดและใบสมัครกรุณาดูเอกสารแนบ​
บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School