เริ่มต้นทำงานกับคนญี่ปุ่น ต้องเข้าใจคนญี่ปุ่น ตอนที่ 17 “จริงจังหรือโอเวอร์”


ภาพที่เราเห็นคนญี่ปุ่นคือความเป็นที่สุดในแบบที่ตนเองชอบ หากเป็นเรื่องที่เราๆคุ้นเคยที่สุดคงเป็นการแต่งกายที่สุดโต่งไม่สนความรู้สึกใคร สาเหตุนั้นเพราะมาจากความเป็นอิสระทางความคิดของพวกเขาหรือก็คือความเอาแต่ใจ(เริ่มต้นทำงานกับคนญี่ปุ่น ต้องเข้าใจคนญี่ปุ่น ตอนที่ 16) ความเป็นตัวเอง การกล้าแสดงออก และความมั่นใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างยาวนาน ทำให้คนญี่ปุ่นล้วนมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง และทำตามความสุขของตนเองให้มากที่สุด

 

Credit : ส่วนหนึ่งจากหนังสือ อะมะเอะ แก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School