เริ่มต้นทำงานกับคนญี่ปุ่น ต้องเข้าใจคนญี่ปุ่น ตอนที่ 16 “อิสระของปัจเจกชน และอิสระของคนญี่ปุ่น”


อิสระคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้นอิสระของพวกเขาเหล่านั้นล้วนมีความหมายที่ต่างกับของประเทศอื่น ในความหมายของต่างประเทศ อิสระคือการมีสิทธิในความเท่าเทียมในทุกๆผู้ทุกๆคน แต่ในความอิสระของคนญี่ปุ่นคือการมีสิทธิในการทำตามสิ่งที่ตนเองชอบ โดยไม่สนกลุ่มของตนเอง หรือพูดได้ว่าคือความเอาแต่ใจส่วนโตของบุคคลนั้นๆ โดยไม่ต้องสนสิ่งใดๆรอบข้าง แต่ทั้งนี้ความเป็นอิสระของคนญี่ปุ่นมักจะถูกจำกัดด้วยความรู้สึกส่วนตัว สาเหตุเพราะถือกลุ่มสำคัญกว่าตนเอง

 

Credit : ส่วนหนึ่งจากหนังสือ อะมะเอะ แก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School