เริ่มต้นทำงานกับคนญี่ปุ่น ต้องเข้าใจคนญี่ปุ่น ตอนที่ 15 “ความละเอียดอ่อนของเทพเจ้า”


ภาพที่เราเห็นคนญี่ปุ่เฉลิมฉลองกับเทศกาลสักการะบูชาเทพพระเจ้าในงานเทศกาลต่างๆล้วนเป็นภาพที่คุ้นตา แต่ทำไม่คนญี่ปุ่นถึงยังคงวัฒนธรรมเหล่านี้มาได้จนถึงทุกวันนี้ สาเหตุอาจเป็นเพราะความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนต่อสิ่งๆต่างของคนชนชาติญี่ปุ่น

เราอาจจะเห็นได้จากงานเทศกาลจำนวนมากของญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้า ผู้คนมากมายต่างมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือคนจากที่ต่างๆ ต่างพากันมารวมตัวเพื่อบูชาเทพเจ้าของพวกเข้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความสนุกสนานครื้นเครงของบรรยากาศภายในงาน หรืออาจจะเป็นเพราะความรู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง หรืออาจเป็นเพราะคนญี่ปุ่นต่างมีความรู้สึกสุนทรี เพลิดเพลินกับสิ่งรอบข้าง รู้จักหาความสุขในสิ่งเล็กน้อยใส่ตัว

 

Credit : ส่วนหนึ่งจากหนังสือ อะมะเอะ แก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School