เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (เริ่มเรียน 14 มกราคม-13 พฤษภาคม 2560)


Black

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด   (60 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,500 บาท    

1) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 1

2) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 2

3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 3

4) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 7

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. เริ่ม วันที่ 14 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2560

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   (40 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,000 บาท    

1) หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

– เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-11.30 น. เริ่ม วันที่  14 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2560

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

2) หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

– เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-16.00 น. เริ่ม วันที่  14 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2560

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

รีบสมัครด่วน… รับจำนวนจำกัด  *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***    smileysmiley

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

อ่านรายละเอียดการสอบสมทบและการสอบนอกตาราง Click

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School