เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 – 4 ต.ค.60


Banner TNI 2017-03 (1)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 – 4 ต.ค.60

หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

จุดเด่นของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

  • เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
  • ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

  • หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
  • เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
  • มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
  • ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
  • มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หรือ 02-763-2600 ต่อ 2651 (08.00-17.00)

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School