เชิญเข้าร่วม TNI Master Degree Open House 2017


openhouseNore

กิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อกับการเรียนรู้สไตล์ญี่ปุ่น แบบ Monodzukuri 

โอกาสที่ได้ใกล้ชิดกับผู้อำนวยการหลักสูตร และ ได้รับประกาศนีย์บัตรสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ “อุดมศึกษาไทย ในยุค 4.0″ โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2017 เวลา 08.00 – 12.00 a.m. อาคาร A ห้อง A601

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School