เชิญเข้าร่วม TNI Master Degree Open House 2016


banner40

TNI Master Degree Open House 2016

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08.00 – 15.30

โอกาสที่ได้ให้ชิดกับผู้อำนวยการหลักสูตร และ ได้รับประกาศนีย์บัตรสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่

master degree open house-150ppi

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School