สัมมนา Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น


21150220_485732811784525_2942774881621571797_n

สัมมนา Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น

การคิดค้นโมเดลทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูล

21150343_485732808451192_1858309824090149645_n

By

ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด,
Business Intelligence, Chief Transformation Office
วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2560
เวลา 8:30- 12.30 น.
อาคาร A ห้อง A 601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผู้สนใจลงทะเบียน ตามลิงค์ด้านล่าง 
https://goo.gl/mUCMrH

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School