ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจ SME ญี่ปุ่น และ “ความก้าวหน้าในอาชีพในองค์กรญี่ปุ่น”


AD.seminar

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจ SME ญี่ปุ่น และ “ความก้าวหน้าในอาชีพในองค์กรญี่ปุ่น”
วิทยากรโดย Mr.Toru Takahashi และ อ.บุญชู ตันติรัตนสุนทร

– ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
– ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 – 39
– ห้อง A601 ชั้น 6 อาคาร A เวลา 08.30-12.00 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
– รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน

สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/Grwrsd29TPjftZlP2

หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปูราณี บุญศรี 02-7632763

#TeamTNI
#TeamGradTNI
#GradTNI
#บัณฑิตวิทยาลัยTNI

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School