สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับกับความก้าวหน้าในการทำงานบริหารจัดการในโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น”


S__6504455

คณะบริหารธุรกิจ จะจัดการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับกับความก้าวหน้าในการทำงานบริหารจัดการในโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น” ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ 60 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง A601  ชั้น 6 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีคุณบุญทวี คำแหง ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ เป็นวิทยากร

ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/WAy4MtVZ7GpMKHKI2  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ปาลีรัฐ  เลขะวัฒนะ  อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม.สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) เบอร์โทรศัพท์มือถือ 087-5510248  หรือคุณกัญญภัทร์  ลาดพิลา  เจ้าหน้าที่ประสานงาน MIM เบอรโทรภายใน 2715  อีเมลล์ kanyapat@tni.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School