สร้างวัฒนธรรมนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ เรียนแบบโมโนซุคุริ ที่ TNI


Krungthep Turakij 21 Nov_59

 

ภาพข่าวจาก หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
Download PDF File

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School