เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2560


Ads-Registered-Ver1

สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2560
หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.)
1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) (MIM)
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์สําหรับผู้ประกอบการ (SME)
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/LDVmSY
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
หรือ 02-7632600 ต่อ 2403 (08.00-17.00)
#TeamTNI
#TeamGradTNI
#GradTNI
#บัณฑิตวิทยาลัยTNI

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School