นักศึกษาคณะไอทีคว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศ จากสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)


7593

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) จัดโครงการประกวด แอนิเมชัน สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ปีที่ 7 หัวข้อ “Information for All”  ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดย วันเสาร์ ที่ 26 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่1และ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 4 ทีม ได้เข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) พร้อมกับทีมแข่งขันจาก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีก 10 ทีม และผลการตัดสินปรากฏว่า ตัวแทนจากสถาบันฯ ได้รับรางวัลชมเชยจำนวน4 รางวัล แต่ละทีมได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งได้แก่ ทีม “Motion”, “Motion”, “สาหร่ายและทีมMXTประกอบด้วย น.ส.สินีนาฏย์ เพิ่มทองคำ, น.ส.สุพรรษา แซ่โค้ว, น.ส.ฐิติกาญจน์ เลสัก, น.ส.ณิชกาญจน์ ชมพักตร์, น.ส.ณัฐกมล วงษ์ศรี, น.ส.ชวิศา ทวีสินอุดม, น.ส.เมธิยา มนต์บุรีนนท์, น.ส.พาขวัญ ยุพิน, นายวรวรรธ รัตนวิจิตราศิลป์ และ นายกัญจพัฒน์ ทรงสิทธิพรชัย ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม คือ อาจารย์ชาญ จารุวงศ์รังสี และอาจารย์เธียรทศ ประพฤติชอบ

 

สำหรับผู้สนใจทุกท่านสามารถรับชมผลงานแอนิเมชันทั้ง 4 ทีม ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School