ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ‘คุณภาพ คุณธรรม : ทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง’


S__6053933

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!!!!

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณอาคาร A ห้อง A 601

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา

บริหารโครงการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น..

สำรองที่นั่งได้ที่
https://goo.gl/forms/mergmGu2spyJTCKq2

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-7632600 ต่อ 2763

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School