(ฟรี)ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา “Digital Economy: ความพร้อมของคุณและประเทศไทย?”


17523057_413972565627217_1575692103939133054_n

คุณสังเกตไหมว่า ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กับ การดำเนินธุรกิจ สายอาชีพต่างๆ การดำเนินชีวิต ฯลฯ ซึ่งแน่นอน มันกระทบต่อตัวคุณอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นด้านบวก หรือ ลบ อยู่ที่ ความรู้ ความเข้าใจ ที่จะสร้างความพร้อมของตัวคุณ

โอกาสดีๆมาถึงคุณแล้ว….กับ สัมมนาฟรี พร้อมโอกาสรับของที่ระลึก!

“Digital Economy: ความพร้อมของคุณและประเทศไทย?”
โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย (คณะทำงานร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 8:30 -12:00 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (อาคาร A ห้อง A601) แผนที่ https://goo.gl/lYKoYb 

จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

ด่วน! สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/BA5563

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School