ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฟรี เรื่อง การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น


car

อบรม ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2560 สมัครเข้าอบรม Click

หรือโทร. 0-2763-2752, 0-2763-2704 โทรสาร 0-2763-2754

อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School